Mieszkam w Suwałkach, polskim biegunie zimna. Fotografuję od przeszło 30 lat. Z racji zainteresowań i wykształcenia głównym tematem moich fotografii jest szeroko pojęta natura. Zawsze fascynował mnie zwłaszcza świat ukryty przed ludzkim wzrokiem, świat rzeczy małych, toteż od wielu lat makrofotografia zajmuje w mojej fotografii miejsce szczególne.

Od kilku lat zafascynowany jestem mikrofotografią. Pierwsze tego rodzaju czarno-białe fotografie wykonałem już wprawdzie w 1980 r., lecz były one dość słabej jakości. Braki sprzętowe, materiałowe a nierzadko i finansowe ówczesnego okresu położyły kres tego rodzaju fotografii na długie lata.

Pojawienie się technologii cyfrowej umożliwiło mi powrót do fotografowania z użyciem mikroskopu. Mikrofotografia pochłonęła mnie bez reszty. Nie oznacza to, iż zrezygnowałem z innych dziedzin fotografii – w dalszym ciągu wykonuję makrofotografie oraz fotografuję pejzaż. Mikrofotografia jest jednak najważniejsza.

Fotografowanie przy użyciu mikroskopu jest odkrywaniem dla siebie i dla innych zupełnie innych światów. Staram się przy tym, aby moje fotografie nie miały wyłącznie charakteru dokumentalnego, lecz by oddawały piękno mikroświata.